TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM:  

          Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc về công tác cải tiến chất lượng Bệnh viện; Sự đoàn kết thống nhất, nổ lực vươn lên của đội ngũ CBVC-NLĐ trong đơn vị.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo đơn vị về công tác cải tiến chất lượng Bệnh viện.

Cơ sở vật chất được đầu tư tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, tương đối đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản cho Trung tâm tuyến huyện.

Đội ngũ nhân viên y tế đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, quyết tâm cố gắng phấn đấu xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử nên tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao thể hiện qua đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh tại đơn vị.

Đơn vị đã chú trọng đầu tư các tiêu chí hướng đến người bệnh: Cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật tuyến trên, phát triển kỹ thuật mới;

Công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật theo phân tuyến đạt tỷ lệ trên 70%%;

Công tác báo cáo sự cố y khoa: Được các bộ phận duy trì thực hiện khi có xảy ra sự cố.

Công tác phát triển nguồn nhân lực: Được đơn vị chú trọng, khuyến khích nhân viên y tế tham gia các kháo đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân;

Vê xây dựng môi trường cho người bệnh và nhân viên y tế: Đơn vị đã duy trì việc thực hiện 5S, cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Công tác khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế: Được đơn vị chú trọng thực hiện nhằm phát hiện ra những nội dung chưa hài lòng đê can thiệp hô trợ kịp thời.

TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Nhân lực làm chuyên môn của Trung tâm vẫn còn thiếu ở một số khoa, phòng nên việc đầu tư cho các hoạt động quản lý chất lượng phần nào đó bị hạn chế;

- Kiến thức, kỹ năng xây dựng Đề án, kế hoạch, báo cáo công tác cải tiến chất chất lượng của cán bộ y tế tại các khoa, phòng, Trung tâm không đồng đều dẫn đến việc triển khai chưa mang lại hiệu quả rõ rệt; mặc dù Trung tâm đã tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn;

- Về cơ sở hạ tầng: xây dựng đã lâu, cũ kỉ đã bị xuống cấp thường xuyên gây ẩm mốc tường, Trung tâm đã khắc phục bằng nhiều cách sơn chống thắm nhưng do đặc thù đã xuống cấp hoặc vào mùa mưa, mưa nhiều tình trạng dột xảy ra đã phần nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh

Công tác báo cáo sự cố y khoa được các bộ phận duy trì thực hiện khi có xảy ra sự cố, tuy nhiên tỉ lệ báo cáo còn khá khiêm tốn

Hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy do sử dụng lâu năm nên xuống cấp trầm trọng không đạt theo yêu cầu cảnh báo phòng cháy chữa cháy;

Hiện tại, đơn vị còn một số tiêu chí đạt ở mức 3, trong 17 tiêu chí còn mức 3 có 14 tiêu chí khó có khả năng lên mức 4 do phải đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị hoặc có thời gian đào tạo nhân lực theo yêu cầu tiêu chí.