LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 

tài xỉu

SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Đặc điểm tình hình:

       1.  Địa điểm trụ sở chính:

       - Trung Tâm Y Tế huyện Châu Phú là đơn vị sự nghiệp đóng tại địa bàn huyện Châu Phú có dân số toàn huyện là 250.567 người. Trung Tâm  thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú cạnh sông Hậu và trên Quốc lộ 91 nên rất thuận tiên cho việc giao thông qua lại giữa đường thủy và đường bộ.

       - Điện thoại : 0296.3688204 ;

       -Fax  :0296.3688328; Email: [email protected]

       2.  Quá trình thành lập:

  1. Giai đoạn 1991 – 2006:

Trong giai đoạn này, ngành y tế huyện được Uỷ ban Nhân dân huyện thành lập gồm Trung tâm Y tế huyện ( quản lý Bệnh viện Đa khoa, Phòng Y tế và Đội Y tế dự phòng) và Uỷ ban Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Tiền thân của Phòng Dân số hiện tại).

  1. Giai đoạn 2006 – 2008:

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Châu Phú và Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Phú được thành lập theo Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngành Y tế huyện giai đoạn này bao gồm Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Đa khoa.

  1. Giai đoạn 2008 – 2017:

Năm 2008, Trung tâm Y tế Dự phòng được đổi tên thành Trung tâm Y tế huyện theo Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2011, thành lập Trung tâm dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện theo Quyết định số1467/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 về việc Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố.

  1. Giai đoạn 2018 – 2021:

Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Phú.

tài xỉu trực thuộc Sở Y tế An Giang trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa.

Sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang.

II. Chức năng nhiệm vụ:

          Trung tâm có 04 phòng chức năng chính bao gồm: Phòng Tổ chức hành chánh; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng; Phòng Tài chánh kế toán; Phòng Dân số - Truyền thông và GDSK. Hiện tại Trung tâm có 11 khoa lâm sàng với 152 giường bệnh; 03 khoa cận lâm sàng; 13 trạm xã với 393 cán bộ, viên chức.         

Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Phú có nhiệm vụ : trực tiếp khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh thuộc huyện Châu Phú; khám, cấp cứu, điều trị tai nạn chấn thương, các bệnh thông thường và chuyên khoa khác cho nhân dân trong huyện theo yêu cầu và phù hợp với khả năng của Trung tâm y tế; Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở y tế phân công.

          Đội ngũ Y, Bác sĩ trong Trung tâm cũng được nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt trong việc khám chữa bệnh cho người dân trong và ngoài huyện. Trung tâm là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú và tổ chức khám sức khoẻ, chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

Những năm gần đây bệnh nhân đến khám và nằm viện tại Trung tâm ngày càng đông hơn do đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm phục vụ tận tình chu đáo, các thiết bị cận lâm sàng được trang bị hiện đại giúp việc chẩn đoán và điều trị chính xác, bệnh nhân mau khỏi bệnh vì thế được bệnh nhân tín nhiệm đến Trung tâm khám chữa bệnh ngày càng đông.

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ trang bị thêm nữa những thiết bị hiện đại hơn nữa để trang bị cho việc chẩn đoán và điều trị, cử viên chức đào tạo thêm những chuyên khoa sâu để giúp trong việc chẩn đoán và điều trị ngày càng tốt hơn để phục vụ cho bệnh nhân.