TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ

tài xỉu

 

  1. Đặc điểm, tình hình: Những đặc điểm chính của địa phương:

- Bình Phú là xã vùng xa của huyện Châu Phú, đa số là sản xuất nông nghiệp.

- Trạm y tế được xây dựng tại kinh 13 ấp Bình Đức, các phương tiện giao thông, vận chuyển đến trạm dễ dàng.

- Địa điểm trụ sở chính: Ấp Bình Đức , xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

- Điện thoại số 02963.679086

- Quá trình thành lập và phát triển: Trạm thành lập sau năm 1979 từ đó phát triển đến nay. Trạm xây dựng kiên cố gồm 12 phòng chức năng.

     2. Nhân sự: Trạm Y tế Bình Phú có 09 cán bộ: có đủ các chức danh gồm: 01 Bác sỹ đa khoa, 01 Y sỹ - Y học cổ truyền,  02 Y Sỹ đa khoa, 01 Hộ Sinh Cao Đẳng, 03 Cao Đẳng dược,  01 Điều dưỡng phụ trách các Tiêu chí Quốc gia của ngành Y tế.

- Trạm y tế có chi bộ sinh hoạt Đảng riêng .

    3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý y tế cơ sở: nhiệm vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế

- Chức năng: Phối hợp liên ngành, tham mưu Uỷ Ban thị trấn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành và y tế dự phòng như:

 + Khám chữa bệnh kết hợp Đông Tây y tại trạm;

 + Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử;

 + Phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh xã hội;

 + Quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;

 + Tiêm chủng mở rộng;

 + Vệ sinh lao động, vệ sinh học đường;

 + An toàn vệ sinh thực phẩm;

 + Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ và trẻ em;

 + Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình;

 + Truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn xã, …