BỘ MÁY NHÂN SỰ tài xỉu 2023

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc

BSCKII. NGUYỄN HOÀNG HUY

Phó giám đốc

BSCKII. NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Phó giám đốc

BSCKII. VÕ BÁ TƯỚC

 

PHÒNG KẾ HOẠCH -  NGHIỆP VỤ - ĐIỀU DƯỠNG

Trưởng Phòng

 

Phó trưởng phòng

 BS. NGUYỄN CÔNG NGHI

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

Trưởng Phòng

BSCKI. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

Phó trưởng phòng

 

 

PHÒNG TÀI CHÁNH KẾ TOÁN

Trưởng Phòng

 

Phó trưởng phòng

CN. TÔ PHƯỚC SANG

 

PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GDSK

Trưởng phòng

DSV. BÙI THỊ NGỌC QUỲNH

 

 

 

 

KHOA KSBT VÀ HIV/AIDS

Trưởng khoa

CNYTCC. LÊ HUỲNH HẢI

 Phó trưởng khoa

 

 

KHOA YTCC, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DD

Trưởng khoa

BSCKI. NGUYỄN MINH HẢI

Phó trưởng khoa

CN. HỒ THỊ TRÚC LINH

 

KHOA KHÁM BỆNH

Trưởng khoa

BSCKI. TRẦN MINH NHỰT

Phó trưởng khoa

 

 

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA (MẮT – TMH – RHM)

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BS: TRƯƠNG THỊ MAI

 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤ HỒI CHỨC NĂNG

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BS: LƯƠNG DẬU TẮC

 

KHOA CẤP CỨU, HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BSCKI: PHẠM THỊ LOAN

 

KHOA NỘI  TỔNG HỢP

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BS. LƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

 

KHOA NHI

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BSCKI.  LÊ THỊ THUỲ

 

KHOA TRUYỀN NHIỄM

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BS. PHAN THỊ MAI THI

 

KHOA NGOẠI

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BS. VÕ HOÀNG GIANG

 

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Trưởng khoa

 

Phó trưởng khoa

BS. NGUYỄN THỊ ÚT

 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Trưởng khoa

DS: TRẦN MỸ VÂN

Phó Trưởng khoa

CN. TRẦN THỊ BÍCH LOAN

 

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trưởng khoa

DS: LÊ VĂN THOẠI

 

 

 

KHOA DƯỢC – TTB - VTYT

Trưởng khoa

DS: HỒ THỊ MỸ HẠNH

Phó Trưởng khoa