tài xỉu

Thông báo: về việc báo giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao

Thông báo về việc báo giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao.pdf

Thông báo: về việc báo giá VTYT tiêu hao

thư mời báo giá.pdf

Thông báo về việc thư mời chào giá Hóa chất

Thông báo về việc thư mời chào giá Hóa chất.pdf

Thông báo về việc báo giá hóa chất

Thông báo chào giá1.pdf

 Trung tâm Y tế cần mua hóa chất để phục vụ công tác khám, điều trị tại TTYT huyện Châu Phú
mong quý công ty/ doanh nghiệp cung cấp giá để xây dưng giá kế hoạch

yeu cau báo giá 27072023.pdf

Trung tâm Y tế cần mua vật tư để sử dụng
mong quý công ty/ doanh nghiệp cung cấp giá để xây dưng giá kế hoạch

yeu cau báo giá 25072023.pdf

Châu Phú, ngày 03 tháng 10 năm 2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ
tài xỉu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm (máy Miễn dịch AIA-360 và máy đông máu SATELLIT MAX)

Scan_2023 4.pdf

 

Châu Phú, ngày 01 tháng 03 năm 2024
YÊU CẦU BÁO GIÁ
tài xỉu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm

Yêu cầu báo giá 01.3.2024.pdf

Châu Phú, ngày 10 tháng 03 năm 2024
YÊU CẦU BÁO GIÁ
tài xỉu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm

Yêu cầu báo giá ngày 10.3.2024.pdf