tài xỉu

Nhãn hiệu gồm hai vòng tròn đồng tâm hoàn chỉnh màu xanh dương đậm. Khoảng giữa hai vòng tròn có dòng chữ “TRUNG TÂM Y TẾ” màu đỏ nằm ở nửa vòng tròn trên và dòng chữ “CHAU PHU DISTRICT MEDICAL CENTER” màu xanh dương đậm nằm ở nửa vòng tròn dưới, hai hàng chữ được viết in hoa và được cách nhau bởi hai ngôi sao tám cánh màu đỏ trên nền màu xanh nhạc. Vị trí trung tâm nhãn hiệu có chữ “CP”  màu trắng, chữ “P” được viết cao hơn nằm ở giữa chữ thập màu đỏ, ống nghe ôm quanh chữ thập.