TRẠM Y TẾ XÃ Ô LONG VĨ

tài xỉu

 

  1. Đặc điểm, tình hình: Những đặc điểm chính của địa phương:

- Ô Long Vĩ là xã vùng trong của Huyện Châu Phú, đa số là sản xuất nông nghiệp.

- Trạm y tế được xây dựng tại trung tâm hành chánh xã, các phương tiện giao thông, vận chuyển đến trạm dễ dàng

- Địa điểm trụ sở chính: Tổ 12, Ấp Long An , Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

- Điện thoại số 0296.677.410

- Quá trình thành lập và phát triển: Trạm thành lập sau năm 1985 từ đó phát triển đến nay. Trạm xây dựng kiên cố gồm 10 phòng chức năng.

     2. Nhân sự: Trạm Y tế Ô Long Vĩ có 09 cán bộ: có đủ các chức danh gồm: 01 Bác sỹ, 01 CNYTCC,  01 Y Sỹ sản nhi, 01 Hộ Sinh Trung Học, 01 Y sỹ Y học cổ truyền, 01 Cao Đẳng dược, 01 Dược Sĩ Đại Học, 01 Dân số viên, 01 Y Sỹ Đa Khoa, phụ trách các Tiêu chí Quốc gia của ngành Y tế

- Trạm y tế có chi bộ sinh hoạt Đảng riêng .

    3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý y tế cơ sở: nhiệm vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế

- Chức năng: Phối hợp liên ngành, tham mưu Uỷ Ban thị trấn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành và y tế dự phòng như:

 + Khám chữa bệnh kết hợp Đông Tây y tại trạm;

 + Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử;

 + Phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh xã hội;

 + Quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;

 + Tiêm chủng mở rộng;

 + Vệ sinh lao động, vệ sinh học đường;

 + An toàn vệ sinh thực phẩm;

 + Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ và trẻ em;

 + Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình;

 + Truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị trấn, …