TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THỦY

 

tài xỉu

  1. Đặc điểm, tình hình của địa phương:

- Xã Bình Thuỷ  là xã cù lao ; phía Đông giáp xã Mỹ Hội Đông; phía Tây giáp xã Bình Mỹ; phía Bắc giáp huyện Phú Tân;  phía Nam giáp huyện Châu Thành.

- Tổng diện tích tự nhiên 1.549,79ha

- Số ấp: 06; có 104 tổ tự quản.

- Dân số: 15.103.

- Số hộ: 4.217

- Số hộ sống bằng nghề nông trên 80%;

-  Dân cư gồm: Người Kinh chiếm 98,93%, người Hoa chiếm 1,07%,

- Trạm y tế được xây dựng tại trung tâm xã, các phương tiện giao thông, vận chuyển đến trạm dễ dàng.

-Địa điểm ấp Bình hòa, xã Bình Thủy

- Điện thoại 02963.671340

- Quá trình thành lập và phát triển: Trạm thành lập sau năm 1975 từ đó phát triển đến nay. Trạm xây dựng kiên cố gồm 12 phòng chức năng.

2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Trạm Y tế:

- Khối thường trực Trạm Y tế xã gồm 10 cán bộ:

- Trong đó có 01 Dược sĩ, 01 bác sĩ, 01 CNCĐ, 02 y sĩ, 02 nữ hộ sinh, 01 y tá trung học, 02 dược sĩ CĐ.

-  Cán bộ trạm được quy chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể, đủ khả năng đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Khối y tế ấp gồm 6 đ/c phụ trách 6 ấp trong xã:

- Trạm y tế có chi bộ sinh hoạt Đảng riêng.

           3. Chức năng, nhiệm vụ:

tài xỉu

- Quản lý y tế cơ sở: nhiệm vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế.

- Chức năng: Phối hợp liên ngành, tham mưu Uỷ Ban xã, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành và y tế dự phòng như:

 + Khám chữa bệnh kết hợp Đông Tây y tại trạm;

 + Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử;

 + Phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh xã hội;

 + Quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;

 + Tiêm chủng mở rộng;

 + Vệ sinh lao động, vệ sinh học đường;

 + An toàn vệ sinh thực phẩm;

 + Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ và trẻ em;

 + Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình;

 + Truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn xã, …