KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, AN TOÀN THỰC PHẨM

VÀ DINH DƯỠNG

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Lãnh đạo khoa:    BSCKI. Nguyễn Minh Hải – Trưởng khoa;

                            KS. Hồ Thị Trúc Linh – Phó Trưởng khoa

Tổng số cán bộ, viên chức, nhân viên: 08 nhân viên.

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

- Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;

- Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm;

- Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trong việc phục vụ chế độ ăn uống theo bệnh lý cho người bệnh.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của ngành và pháp luật.

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

- Tham dự các công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.