TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHÚ

 

  1. Đặc điểm, tình hình: Những đặc điểm chính của địa phương:

- Trạm y tế Mỹ Phú được xây dựng trên tuyến quốc lộ 91, các phương tiện giao thông, vận chuyển đến Trạm dễ dàng.

- Địa điểm trụ sở chính: Quốc lộ 91, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Điện thoại số: 02963886261.

- Quá trình thành lập và phát triển: Trạm thành lập vào năm 2018, từ đó phát triển đến nay. Trạm xây dựng kiên cố gồm 16 phòng chức năng.

     2. Nhân sự: Trạm Y tế xã Mỹ Phú 10 cán bộ: có đủ các chức danh gồm: 01 Bác sỹ, 01 ĐDTH,  01 Hộ sinh trung học, 01 Hộ sinh cao đẳng, 02 Y sỹ đa khoa, 03 Cao Đẳng dược, 01 Y sỹ YHCT cùng nhau đảm nhiệm 10 Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã của ngành Y tế.

- Trạm y tế có chi bộ sinh hoạt Đảng riêng

    3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý y tế cơ sở: nhiệm vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

- Chức năng: Phối hợp liên ngành, tham mưu Uỷ Ban nhân dân xã, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành và Y tế dự phòng như:

 + Khám chữa bệnh kết hợp Đông - Tây y tại trạm;

 + Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử;

 + Phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh xã hội;

 + Quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;

 + Tiêm chủng mở rộng;

 + Vệ sinh lao động, vệ sinh học đường;

 + An toàn thực phẩm;

 + Chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ và trẻ em;

 + Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình;

 + Truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn xã, …