TRẠM Y TẾ MỸ ĐỨC

 

tài xỉu

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Địa lý, dân số, hành chính

     - Mỹ Đức là một xã nông thôn, thuộc địa giới hành chính huyện Châu Phú, tỉnh An giang. Được Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký công nhận là xã Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang vào ngày 19/01/1996.

      -Mỹ Đức là xã trục lộ của huyện Châu Phú ; phía Đông giáp xã Khánh Hòa; phía Tây giáp xã Ô Long Vĩ; phía Nam giáp xã Mỹ Phú;  phía Bắc giáp Thành phố Châu Đốc. Là cửa ngỏ phía Bắc giáp với Thành phố Châu Đốc, do đó, rất thuận lợi việc giao lưu, phát triển kinh – xã hội. Đặc biệt, có đường quốc lộ chạy qua với chiều dài là 6km.

       - Trạm Y tế xã Mỹ Đức nằm ở khu hành chính của xã Mỹ Đức trực thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Gần với bệnh viện khu vực tỉnh An Giang. Địa giới hành chính xã có 7 ấp, có 03 ấp nằm ven quốc lộ 91 và 04 ấp vùng trong; Tổng diện tích tự nhiên của xã là 3.934 ha, trong đó đất sản xuất 3.477 ha; Dân số là  19.686 người,có 5.211 hộ, mật độ dân số là 545 người/km2,  trong đó, có 70% hộ sản xuất nông nghiệp, 30% hộ thương mại – dịch vụ; Bình quân thu nhập đầu người là 60,49 triệu/ năm.

        - Trạm Y tế xã Mỹ Đức có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, cha bệnh tây y kết hợp đông y, an toàn thực phm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở vật chất:

      -Thực trạng cơ cở vật chất của trạm Y tế: Trạm Y tế xã Mỹ Đức  được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư sửa chữa  (năm 2023) với đầy đủ các phòng chức năng, nên rất thuận lợi cho việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

     -Trang thiết bị Y tế là một trong 3 yếu tố quan trọng trong công tác khám chữa bệnh cho người bệnh: Thầy thuốc - Trang thiết bị y tế - Thuốc, và là yếu tố tối cần thiết hỗ trợ đắc lực cho công tác chẩn đoán, điều trị, theo dõi diễn biến của bệnh tật và chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân.

3. Lãnh đạo Trạm Y tế

Trưởng trạm: Y sĩ Lý Thanh Tùng

Phó trạm: ĐDĐK Cao Văn Đơn

4. Nhân sự: 10

- Đại học: 01

- Cao Đẳng : 02

- Trung cấp: 07

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng

1. Cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

2. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiệm vụ

1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:

a) Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt độnchuyên môn theo quy định của pháp luật;

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc;

Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:

Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế ấp:

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện, về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế ấp;

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế ấp làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ ấp theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế ấp theo phân cấp.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật;

4. Tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ s, cá nhân cung cấp hànhóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệcác hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triểkhai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

6. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao./.