KHOA TRUYỀN NHIỄM

tài xỉu

 

 

1. Thực trạng:

Khoa truyền nhiễm là khoa được tách ra từ Khoa Nội – Nhi – Nhiễm theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Tổ chức lại tài xỉu và theo Quyết định số 425/QĐ-TTYT ngày 17/7/2023 của tài xỉu về việc thành lập khoa Truyền nhiễm trực thuộc tài xỉu .

2. Nhân lực:

- Tổng số bác sĩ và điều dưỡng phục vụ công tác điều trị và chăm sóc 12 nhân viên.

- Bác sĩ Quản lý khoa: BSCKI. Phan Thị Mai Thi

- Bs điều trị: BSCKI 01, BSĐK 03

- Điều dưỡng Trưởng khoa: CNĐD. Phan Thị Tuyết Hồng

- Điều dưỡng: CNĐD 02, CĐĐD 03, ĐDTH 01

3. Chức năng, nhiệm vụ:

tài xỉu

 

 3.1 Bác sĩ khoa truyền nhiễm:

 - Tiếp nhận người bệnh từ ngoài vào và từ khoa lâm sàng chuyển đến.

 - Thăm khám người bệnh, chỉ định xét nghiệm, điều trị và thực hiện các thủ thuật chuyên khoa theo đúng quy định. Thực hiện bệnh án điện tử, khám bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh. Báo cáo tình hình thu dung và điều trị tại khoa khi giao ban, trường hợp bệnh nặng hội chẩn khoa, hội chẩn viện theo quy định.

 - Tham gia xây dựng phác đồ điều trị, thực hiện các quy trình chẩn đoán, điều trị, thủ thuật cấp cứu và hồi sức.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn.

  3.2 Điều dưỡng khoa truyền nhiễm:

 - Thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật điều dưỡng tại Trung tâm.

 - Khẩn trương tiếp nhận người bệnh, thực hiện y lệnh. Báo cáo bác sĩ trực, điều dưỡng trưởng khoa các trường hợp bất thường hoặc khó khăn trong việc thực hiện y lệnh, chăm sóc người bệnh.

 - Bảo quản trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư y tế tại khoa

 - Bàn giao tua trực điều dưỡng.